PRATITE NAS:

Top
 

VERIFICIRANI TEČAJEVI

Verificirani tečajevi od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Razine jezične kompetencije koje polaznici postižu na kraju pojedinih obrazovnih cjelina (stupnjeva) temelje se na smjernicama Vijeća Europe navedenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Referentni okvir razlikuje ukupno šest stupnjeva:

A1 – PRIPREMNI STUPANJ (140 SATI)
A2 – TEMELJNI STUPANJ (140 SATI)
B1 – PRIJELAZNI STUPANJ (280 SATI)
B2 – SAMOSTALNI STUPANJ (140 SATI)
C1 – NAPREDNI STUPANJ (280 SATI)
C2 – VRSNI STUPANJ (140SATI)

A1 – PRIPREMNI STUPANJ

Polaznik razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i vrlo jednostavne fraze. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima, npr. o tome gdje živi, o osobama koje poznaje itd. Može voditi jednostavan razgovor uz uvjet da sugovornik govori polako i razgovijetno.

A2 – TEMELJNI STUPANJ

Polaznik razumije izolirane rečenice i često korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Može komunicirati u uobičajenim situacijama o poznatim sadržajima (npr. porijeklo, obrazovanje, i sl).

B1 – PRIJELAZNI STUPANJ

Polaznik razumije osnovne informacije, ako se koristi jasni standardni jezik o poznatim stvarima iz područja posla, škole, slobodnog vremena i sl. Snalazi se u većini situacija i može se povezano izraziti o poznatim temama i vlastitim interesima. Može izvijestiti o događajima i iskustvima, opisati ciljeve, snove i nade i pojasniti i obrazložiti planove i stavove.

B2 – SAMOSTALNI STUPANJ

Polaznik razumije složene tekstove o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući rasprave iz svog stručnog područja. Može se spontano i tečno sporazumijevati što omogućuje normalnu interakciju sa izvornim govornicima bez napora s bilo koje strane. Može proizvesti jasan i detaljan tekst o velikom broju različitih tema, objasniti svoje mišljenje o nekom aktualnom pitanju navodeći prednosti i nedostatke.

C1 – NAPREDNI STUPANJ

Polaznik razumije zahtjevne, duže tekstove iz različitih područja i prepoznaje implicitna značenja. Može se strukturirano i tečno izraziti o kompleksnim sadržajima, a da pri tome ne traži odgovarajući izraz. Jezik može primijeniti na učinkovit i fleksibilan način u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama.

C2 – VRSNI STUPANJ

Polaznik razumije bez muke sve što pročita ili čuje, može sažeti informacije iz različitih pismenih i usmenih izvora, jasno prenoseći argumente i činjenice. Može se izražavati spontano, vrlo tečno i precizno te razlikovati finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.