PRATITE NAS:

Top
 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Grada Zaprešića:

Službenica za informiranje:
Gabriela Curilović
Telefon: 01 3310 116
E-mail: tajnistvo@pouz.hr

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  1. Putem pošte ili osobno na adresu: POU Zaprešić, Trg žrtava fašizma 11, Zaprešić
  2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje
  3. Putem elektronske pošte e-mail: tajnistvo@pouz.hr
  4. Putem telefona ili na broj 01 3310 116, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu zabilješku

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019

 

 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije